ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

อ.นาทวี

ร้านคลองทรายค้าเจริญ
อ.นาทวี จ.สงขลา
ติดต่อ : คุณมล 081-896-6845

สกก.นาทวี
อ.นาทวี จ.สงขลา
ติดต่อ : คุณจี๋ 098-682-7725

อ.จะนะ

ร้านรวงข้าวการเกษตร
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 094-516-1956 คุณเอก

ร้านบ่อน้ำยางจะนะ (บ่อน้ำยางน้าโมท)
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-959-8061 น้าโมท

ร้านบ่อน้ำยางน้าวุฒิ
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-7484001 น้าวุฒิ

สหกรณ์กองทุนสวนยางคูนายสังข์
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-9779296 น้าณรงค์

อ.รัตนภูมิ

ร้านจุลนวลการเกษตร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-864-0248 คุณบ่าว

ร้านมงคลการเกษตร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 061-7879566 คุณมงคล

สกก.รัตภูมิ(สาขารัตภูมิ)
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-879-7165 คุณน้อง

สกก.รัตภูมิ(สาขาเขาพระ)
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 083-714-0706 คุณเล๊าะ

อ.หาดใหญ่ (หูแร่)

ร้าน อ.กิจรุ่งเรืองการเกษตร
อ. หาดใหญ่ (หูแร่) จ.สงขลา
ติดต่อ : 094-581-0627 คุณจ๊อด

 

อ.สะเดา

ร้าน ฟ.การเกษตร
อ.สะเดา จ.สงขลา
ติดต่อ :081-5840177 คุณเกียว

สกก.สะเดา สาขาคลองแงะ
อ.สะเดา (คลองแงะ) จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-491-5440 คุณอ้อ

บ่อน้ำยางท่าโพธิ์
อ.สะเดา (คลองแงะ) จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-870-8608 คุณจเร

อ.สทิงพระ

สกก.สทิงพระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ติดต่อ : 090-074-2835 คุณอุ๋ย

ร้านชะลอนการเกษตร
อ.ระโนด จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-987-9245 คุณนก

อ.เทพา

ร้านปิยะเจริญพาณิชย์
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-9598091 คุณปลา

สกก.นิคมเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 06-2221-1938 คุณยุ

สกก.เทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-638-8531 คุณอ้อย

อ.ควนเนียง

สกก.ควนเนียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-0141975 คุณสุ

อ.กระแสสินธุ์

สกก.กระแสสินธุ์
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
ติดต่อ : 098-102-2480 คุณนวล

อ.สะบ้าย้อย

ร้านบ่อน้ำยางสะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-8706240 คุณอ้น

สกก.สะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ติดต่อ :087-293-5546 คุณแหม่ม

อ.บางกล่ำ

สกก.บางกล่ำ
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ติตต่อ : 092-269-6754 คุณคม

อ.คลองหอยโข่ง

สกก.คลองหอยโข่ง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ติดต่อ : 093-646-0002 คุณเจน

ร้านสมใจการเกษตร
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 086-4892700 คุณจิ๋ว

สกก.ปากพะยูน(ปากพะยูน)
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 063-0788298 คุณรวย

สกก.ปากพะยูน(หารเทา)
อ.ปากพะยูน (หารเทา) จ.พัทลุง
ติดต่อ : 089-5469261 คุณเกตุ

สกก.ปากพะยูน(ป่าบอน)
อ.ปากพะยูน (ป่าบอน) จ.พัทลุง
ติดต่อ : 087-2909162 คุณหรั่ง

ร้านชมพู่การเกษตร
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 065-8018604 คุณปู

ร้านส.เกษตรฟาร์ม
อ.แม่ขรี จ.พัทลุง
ติดต่อ :081-5409843 คุณสาว

ร้านจิราการเกษตร
อ.ศรีนคริทร์ จ.พัทลุง
ติดต่อ : 063-9032663 คุณจิรา

สกก.ควนขนุนชะมวง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 091-6535242 คุณแอน

สกก.พนมวังก์
อ.พนมวังก์ จ.พัทลุง
ติดต่อ : 082-2685371 คุณจู

ร้านค.เคนเกษตรภัณฑ์
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ติดต่อ : 092-8167846 คุณอ้อย

ร้านไทยทรง
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ติดต่อ : 064-1648667 คุณบ่าว

ร้านถุงทองกสิกิจ
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 098-6539914 คุณชำนาญ

สกก.ตะโหมด
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ติดต่อ : 083-2694736 คุณตัวเล็ก

ร้านคุณแต้ว
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
086-2794430 คุณแต้ว

บจ.เฮงฮวดเกษตรภัณฑ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
081-6773477 คุณป้อม

ร้านสุดเขตเกษตรภัณฑ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
089-8688421 คุณอุษา

บจก.เอส เอส เอส พี เอ็นเตอร์ไพร์ส์
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
088-4440080

หจก.วงศ์วัฒน์การเกษตร
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
062-0673934

สกก.ลานสกา
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 090-6852444 คุณปู

สกก.นบพิตำ
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 081-0785106 คุณแมน

สกต.ทุ่งใหญ่
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
063-0804577 คุณอ้อม

ร้านสามคุณคุณการเกษตร
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
089-7299754 คุณนุช

สกก.พรหมคีรี
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
087-8887567 คุณโชค

สวนอัญรินทร์
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
093-617357 คุณตุ๊ก

ร้านธ.เคมีภัณฑ์
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
087-478725 คุณหมวด

สกก.พระพรหม
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
085-793-5383 คุณเอส

ร้านนาสารก่อสร้าง
อ.ร่อนพิบูรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
084-3594764 คุณทึ่ง

บจก.รักเกษตรภัณฑ์
อ.เมือง จ.ตรัง ติดต่อ : 089-927-5590 คุณศักดิ์

สกก.ห้วยยอด(สำนักงานใหญ่)
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ติดต่อ : 075-271117

บจก.รักเกษตรภัณฑ์
อ.เมือง จ.ตรัง ติดต่อ : 089-927-5590 คุณศักดิ์

สกก.ห้วยยอด(สำนักงานใหญ่)
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ติดต่อ : 075-271117

สกก.ห้วยยอด(สาขา0001)
อ.ห้วยนาง จ.ตรัง ติดต่อ : 091-7895791

ร้านทักษิณกิตต์เกษตร
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 086 471 5386 คุณจิง

ร้านส.สักเกษตร
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 085 075 1333 คุณสัก

ร้าน ส.เอเชียเกษตรภัณฑ์
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 081 891 6191 คุณหมู

จังหวัดสงขลา

อ.นาทวี

ร้านคลองทรายค้าเจริญ
อ.นาทวี จ.สงขลา
ติดต่อ : คุณมล 081-896-6845 

สกก.นาทวี
อ.นาทวี จ.สงขลา
ติดต่อ : คุณจี๋ 098-682-7725

อ.จะนะ

ร้านรวงข้าวการเกษตร
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 094-516-1956 คุณเอก

ร้านบ่อน้ำยางจะนะ (บ่อน้ำยางน้าโมท)
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-959-8061 น้าโมท

ร้านบ่อน้ำยางน้าวุฒิ
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-7484001 น้าวุฒิ

สหกรณ์กองทุนสวนยางคูนายสังข์
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-9779296 น้าณรงค์

อ.รัตภูมิ

ร้านจุลนวลการเกษตร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-864-0248 คุณบ่าว

ร้านมงคลการเกษตร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 061-7879566 คุณมงคล

สกก.รัตภูมิ(สาขารัตภูมิ)
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-879-7165 คุณน้อง

สกก.รัตภูมิ(สาขาเขาพระ)
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 083-714-0706 คุณเล๊าะ

 

อ.หาดใหญ่ (หูแร่)

ร้าน อ.กิจรุ่งเรืองการเกษตร
อ. หาดใหญ่ (หูแร่) จ.สงขลา
ติดต่อ : 094-581-0627 คุณจ๊อด

อ.สะเดา

ร้าน ฟ.การเกษตร
อ.สะเดา จ.สงขลา
ติดต่อ :081-5840177 คุณเกียว

สกก.สะเดา สาขาคลองแงะ
อ.สะเดา (คลองแงะ) จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-491-5440 คุณอ้อ

บ่อน้ำยางท่าโพธิ์
อ.สะเดา (คลองแงะ) จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-870-8608 คุณจเร

อ.สทิงพระ

สกก.สทิงพระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ติดต่อ : 090-074-2835 คุณอุ๋ย

ร้านชะลอนการเกษตร
อ.ระโนด จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-987-9245 คุณนก

อ.เทพา

ร้านปิยะเจริญพาณิชย์
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-9598091 คุณปลา

สกก.นิคมเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 06-2221-1938 คุณยุ

สกก.เทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-638-8531 คุณอ้อย

อ.ควนเนียง

สกก.ควนเนียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-0141975 คุณสุ

อ.กระแสสินธุ์

สกก.กระแสสินธุ์
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
ติดต่อ : 098-102-2480 คุณนวล

อ.สะบ้าย้อย

ร้านบ่อน้ำยางสะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-8706240 คุณอ้น

สกก.สะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ติดต่อ :087-293-5546 คุณแหม่ม

อ.บางกล่ำ

สกก.บางกล่ำ
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ติตต่อ : 092-269-6754 คุณคม

อ.คลองหอยโข่ง

สกก.คลองหอยโข่ง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ติดต่อ : 093-646-0002 คุณเจน

จังหวัดพัทลุง

อ.ปากพะยูน

ร้านสมใจการเกษตร
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 086-4892700 คุณจิ๋ว

สกก.ปากพะยูน(ปากพะยูน)
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 063-0788298 คุณรวย

สกก.ปากพะยูน(หารเทา)
อ.ปากพะยูน (หารเทา) จ.พัทลุง
ติดต่อ : 089-5469261 คุณเกตุ

สกก.ปากพะยูน(ป่าบอน)
อ.ปากพะยูน (ป่าบอน) จ.พัทลุง
ติดต่อ : 087-2909162 คุณหรั่ง

ร้านชมพู่การเกษตร
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 065-8018604 คุณปู

ร้านเรืองรินการเกษตร (ศรีบรรพต)
อ.ศรีบรรพต จ.พัทลุง
ติดต่อ : 082-2607396 คุณหวาน

 

อ.ศรีนคริทร์

ร้านลำสินธุ์การเกษตร
อ.ศรีนคริทร์ จ.พัทลุง
ติดต่อ : 084-8552405 คุณป๊อป

ร้านจิราการเกษตร
อ.ศรีนคริทร์ จ.พัทลุง
ติดต่อ : 063-9032663 คุณจิรา

อ.เมือง

ร้านจรินทร์การเกษตร
อ.เมือง จ.พัทลุง
ติดต่อ : 084-7451435 คุณกล้วย

ร้านพัทลุงคลังปุ๋ย
อ.เมือง จ.พัทลุง
ติดต่อ : 081-5500188 คุณบุ๋ม

ร้านพรพันธ์การเกษตร
อ.เมือง จ.พัทลุง
ติดต่อ : 088-8974708 คุณเอ

อ.หารเทา

สกก.ปากพะยูน(ควนแหวง)
อ.หารเทา จ.พัทลุง
ติดต่อ : 081-6636070 คุณสั้น

สกก.กรงหรา(กรงหรา)
อ.หารเทา จ.พัทลุง
ติดต่อ : 088-7902135 คุณส้ม

อ.ควนขนุน

ร้าน 4 ซ.การเกษตร
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 089-2019978 คุณแดง

ร้านชาติเกษตร
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 084-2528551 คุณสุ

สกก.ควนขนุนชะมวง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 091-6535242 คุณแอน

 

อื่นๆ

ร้านส.เกษตรฟาร์ม
อ.แม่ขรี จ.พัทลุง
ติดต่อ :081-5409843 คุณสาว

สกก.พนมวังก์
อ.พนมวังก์ จ.พัทลุง
ติดต่อ : 082-2685371 คุณจู

ร้านค.เคนเกษตรภัณฑ์
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ติดต่อ : 092-8167846 คุณอ้อย

ร้านทรัพย์อนันต์การเกษตร
อ.กรงกรา จ.พัทลุง
ติดต่อ : 084-3139739 คุณอนันต์

ร้านไทยทรง
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ติดต่อ : 064-1648667 คุณบ่าว

ร้านถุงทองกสิกิจ
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 098-6539914 คุณชำนาญ

สกก.ตะโหมด
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ติดต่อ : 083-2694736 คุณตัวเล็ก

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.ท่าศาลา

ร้านสุดเขตเกษตรภัณฑ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
089-8688421 คุณอุษา

สกต.ท่าศาลา
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 089-2906557 คุณไก่

ร้านอาวรณ์การเกษตร
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 093-6147053 คุณบอย

บจก.เฮงฮวดเกษตรภัณฑ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ :081-6773477 คุณป้อม

 

อ.เมือง

บจก.เอส เอส เอส พี เอ็นเตอร์ไพร์ส์
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
088-4440080

หจก.วงศ์วัฒน์การเกษตร
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
062-0673934

ร้านสิริทรพย์การเกษตร
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 065-9152262 คุณปลั๊ก

อ.ทุ่งสง

สกต.ทุ่งสง
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 097-0103158 คุณออย

ร้านสามพี่น้องการเกษตร
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 099-0452645 คุณนุช

อ.นบพิตำ

ร้านธ.เคมีภัณฑ์
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 087-478725 คุณหมวด

สกก.นบพิตำ
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 099-2598978 คุณกุ้ง

 

อ.ฉว่าง

ร้านส.สุดใจเกษตรกภัณฑ์
อ.ฉว่าง จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ :  095-7819450 คุณปุ๊

ร้านชาวสวน
อ.ฉว่าง จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 086-4799554 คุณณี

 

อ.ชะอวด

สวนอัญรินทร์
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 093-617357 คุณตุ๊ก

สกต.ชะอวด
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 093-9033637 คุณตุ๊ก

อ.พรหมศีรี

สกต.พรหมคีรี
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 087-8887567 คุณโชค

สกก.พรหมคีรี
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 086-5203531 คุณปิง

หจก.วงศ์วัฒน์การเกษตร
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 083-6337006 คุณเกียรติ

อ.พิปูน

สกก.พิปูน
อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ :082-8063689 คุณชาย

ร้านป.สตาร์เพื่อนเกษตร
อ.พิปูน จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 089-2889829 คุณแกน

อื่นๆ

สกก.ลานสกา
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 090-6852444 คุณปู

สกก.พระพรหม
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
085-793-5383 คุณเอส

ร้านนาสารก่อสร้าง
อ.ร่อนพิบูรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
084-3594764 คุณทึ่ง

สกต.บางขัน
อ.บางขัน จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 062-976-1074 คุณนก

ร้านก.กิจการเกษตร
อ.สิชล จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 089-9712243 คุณศักดิ์

หจก.อำนวยพานิช ถ้ำพรรณรา
อ.ถ้ำพรรณรา จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 085-7861130 คุณสมบูรณ์

ร้านเกาะรุ้งเกษตรภัณฑ์
อ.ปากพนัง จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 093-7541829 คุณดา

จังหวัดตรัง

อื่นๆ

บจก.รักเกษตรภัณฑ์
อ.เมือง จ.ตรัง ติดต่อ : 089-927-5590 คุณศักดิ์

สกก.ห้วยยอด(สำนักงานใหญ่)
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ติดต่อ : 075-271117

บจก.รักเกษตรภัณฑ์
อ.เมือง จ.ตรัง ติดต่อ : 089-927-5590 คุณศักดิ์

สกก.ห้วยยอด(สำนักงานใหญ่)
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ติดต่อ : 075-271117

สกก.ห้วยยอด(สาขา0001)
อ.ห้วยนาง จ.ตรัง ติดต่อ : 091-7895791

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อื่นๆ

ร้านทักษิณกิตต์เกษตร
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 086 471 5386 คุณจิง

ร้านส.สักเกษตร
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 085 075 1333 คุณสัก

ร้าน ส.เอเชียเกษตรภัณฑ์
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 081 891 6191 คุณหมู