ร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

อ.นาทวี

ร้านคลองทรายค้าเจริญ
อ.นาทวี จ.สงขลา
ติดต่อ : คุณมล 081-896-6845

อ.จะนะ

ร้านรวงข้าวการเกษตร
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 094-516-1956 คุณเอก

ร้านบ่อน้ำยางจะนะ (บ่อน้ำยางน้าโมท)
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-959-8061 น้าโมท

ร้านบ่อน้ำยางน้าวุฒิ
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-7484001 น้าวุฒิ

สหกรณ์กองทุนสวนยางคูนายสังข์
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-9779296 น้าณรงค์

อ.รัตนภูมิ

ร้านจุลนวลการเกษตร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-864-0248 คุณบ่าว

ร้านมงคลการเกษตร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 061-7879566 คุณมงคล

สกก.รัตภูมิ(สาขารัตภูมิ)
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-879-7165 คุณน้อง

สกก.รัตภูมิ(สาขาเขาพระ)
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 083-714-0706 คุณเล๊าะ

 

อ.หาดใหญ่ (หูแร่)

ร้าน อ.กิจรุ่งเรืองการเกษตร
อ. หาดใหญ่ (หูแร่) จ.สงขลา
ติดต่อ : 094-581-0627 คุณจ๊อด

อ.ระโนด

ร้านชะลอนการเกษตร
อ.ระโนด จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-987-9245 คุณนก

อ.สะเดา

ร้าน ฟ.การเกษตร
อ.สะเดา จ.สงขลา
ติดต่อ :081-5840177 คุณเกียว

สกก.สะเดา สาขาคลองแงะ
อ.สะเดา (คลองแงะ) จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-491-5440 คุณอ้อ

อ.สทิงพระ

สกก.สทิงพระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ติดต่อ : 090-074-2835 คุณอุ๋ย

อ.เทพา

ร้านปิยะเจริญพาณิชย์
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-9598091 คุณปลา

สกก.นิคมเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 06-2221-1938 คุณยุ

สกก.เทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-638-8531 คุณอ้อย

อ.ควนเนียง

สกก.ควนเนียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-0141975 คุณสุ

อ.กระแสสินธุ์

สกก.กระแสสินธุ์
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
ติดต่อ : 098-102-2480 คุณนวล

อ.สะบ้าย้อย

ร้านบ่อน้ำยางสะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-8706240 คุณอ้น

สกก.สะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ติดต่อ :087-293-5546 คุณแหม่ม

อ.บางกล่ำ

สกก.บางกล่ำ
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ติตต่อ : 092-269-6754 คุณคม

อ.คลองหอยโข่ง

สกก.คลองหอยโข่ง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ติดต่อ : 093-646-0002 คุณบิว

ร้านสมใจการเกษตร
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 086-4892700 คุณจิ๋ว

สกก.ปากพะยูน(ปากพะยูน)
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 063-0788298 คุณรวย

สกก.ปากพะยูน(หารเทา)
อ.ปากพะยูน (หารเทา) จ.พัทลุง
ติดต่อ : 089-5469261 คุณเกตุ

สกก.ปากพะยูน(ป่าบอน)
อ.ปากพะยูน (ป่าบอน) จ.พัทลุง
ติดต่อ : 087-2909162 คุณหรั่ง

ร้านชมพู่การเกษตร
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 065-8018604 คุณปู

ร้านส.เกษตรฟาร์ม
อ.แม่ขรี จ.พัทลุง
ติดต่อ :081-5409843 คุณสาว

ร้านจิราการเกษตร
อ.ศรีนคริทร์ จ.พัทลุง
ติดต่อ : 063-9032663 คุณจิรา

สกก.ควนขนุนชะมวง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 091-6535242 คุณแอน

สกก.พนมวังก์
อ.พนมวังก์ จ.พัทลุง
ติดต่อ : 082-2685371 คุณจู

ร้านค.เคนเกษตรภัณฑ์
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ติดต่อ : 092-8167846 คุณอ้อย

ร้านไทยทรง
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ติดต่อ : 064-1648667 คุณบ่าว

ร้านถุงทองกสิกิจ
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 098-6539914 คุณชำนาญ

สกก.ตะโหมด
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ติดต่อ : 083-2694736 คุณตัวเล็ก

ร้านคุณแต้ว
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
086-2794430 คุณแต้ว

บจ.เฮงฮวดเกษตรภัณฑ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
081-6773477 คุณป้อม

ร้านสุดเขตเกษตรภัณฑ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
089-8688421 คุณอุษา

บจก.เอส เอส เอส พี เอ็นเตอร์ไพร์ส์
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
088-4440080

หจก.วงศ์วัฒน์การเกษตร
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
062-0673934

สกก.ลานสกา
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 090-6852444 คุณปู

สกก.นบพิตำ
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 081-0785106 คุณแมน

สกต.ทุ่งใหญ่
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
063-0804577 คุณอ้อม

ร้านสามคุณคุณการเกษตร
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
089-7299754 คุณนุช

สกก.พรหมคีรี
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
087-8887567 คุณโชค

สวนอัญรินทร์
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
093-617357 คุณตุ๊ก

ร้านธ.เคมีภัณฑ์
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
087-478725 คุณหมวด

สกก.พระพรหม
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
085-793-5383 คุณเอส

ร้านนาสารก่อสร้าง
อ.ร่อนพิบูรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
084-3594764 คุณทึ่ง

บจก.รักเกษตรภัณฑ์
อ.เมือง จ.ตรัง ติดต่อ : 089-927-5590 คุณศักดิ์

สกก.ห้วยยอด(สำนักงานใหญ่)
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ติดต่อ : 075-271117

บจก.รักเกษตรภัณฑ์
อ.เมือง จ.ตรัง ติดต่อ : 089-927-5590 คุณศักดิ์

สกก.ห้วยยอด(สำนักงานใหญ่)
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ติดต่อ : 075-271117

สกก.ห้วยยอด(สาขา0001)
อ.ห้วยนาง จ.ตรัง ติดต่อ : 091-7895791

ร้านทักษิณกิตต์เกษตร
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 086 471 5386 คุณจิง

ร้านส.สักเกษตร
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 085 075 1333 คุณสัก

ร้าน ส.เอเชียเกษตรภัณฑ์
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 081 891 6191 คุณหมู

จังหวัดสงขลา

อ.นาทวี

ร้านคลองทรายค้าเจริญ
อ.นาทวี จ.สงขลา
ติดต่อ : คุณมล 081-896-6845 

อ.จะนะ

ร้านรวงข้าวการเกษตร
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 094-516-1956 คุณเอก

ร้านบ่อน้ำยางจะนะ (บ่อน้ำยางน้าโมท)
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-959-8061 น้าโมท

ร้านบ่อน้ำยางน้าวุฒิ
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-7484001 น้าวุฒิ

สหกรณ์กองทุนสวนยางคูนายสังข์
อ.จะนะ จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-9779296 น้าณรงค์

อ.รัตภูมิ

ร้านจุลนวลการเกษตร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-864-0248 คุณบ่าว

ร้านมงคลการเกษตร
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 061-7879566 คุณมงคล

สกก.รัตภูมิ(สาขารัตภูมิ)
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-879-7165 คุณน้อง

สกก.รัตภูมิ(สาขาเขาพระ)
อ.รัตภูมิ จ.สงขลา
ติดต่อ : 083-714-0706 คุณเล๊าะ

 

อ.หาดใหญ่ (หูแร่)

ร้าน อ.กิจรุ่งเรืองการเกษตร
อ. หาดใหญ่ (หูแร่) จ.สงขลา
ติดต่อ : 094-581-0627 คุณจ๊อด

อ.ระโนด

ร้านชะลอนการเกษตร
อ.ระโนด จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-987-9245 คุณนก

อ.สะเดา

ร้าน ฟ.การเกษตร
อ.สะเดา จ.สงขลา
ติดต่อ :081-5840177 คุณเกียว

สกก.สะเดา สาขาคลองแงะ
อ.สะเดา (คลองแงะ) จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-491-5440 คุณอ้อ

อ.สทิงพระ

สกก.สทิงพระ
อ.สทิงพระ จ.สงขลา
ติดต่อ : 090-074-2835 คุณอุ๋ย

อ.เทพา

ร้านปิยะเจริญพาณิชย์
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 081-9598091 คุณปลา

สกก.นิคมเทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 06-2221-1938 คุณยุ

สกก.เทพา
อ.เทพา จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-638-8531 คุณอ้อย

อ.ควนเนียง

สกก.ควนเนียง
อ.ควนเนียง จ.สงขลา
ติดต่อ : 091-0141975 คุณสุ

อ.กระแสสินธุ์

สกก.กระแสสินธุ์
อ.กระแสสินธุ์ จ.สงขลา
ติดต่อ : 098-102-2480 คุณนวล

อ.สะบ้าย้อย

ร้านบ่อน้ำยางสะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ติดต่อ : 089-8706240 คุณอ้น

สกก.สะบ้าย้อย
อ.สะบ้าย้อย จ.สงขลา
ติดต่อ :087-293-5546 คุณแหม่ม

อ.บางกล่ำ

สกก.บางกล่ำ
อ.บางกล่ำ จ.สงขลา
ติตต่อ : 092-269-6754 คุณคม

อ.คลองหอยโข่ง

สกก.คลองหอยโข่ง
อ.คลองหอยโข่ง จ.สงขลา
ติดต่อ : 093-646-0002 คุณบิว

จังหวัดพัทลุง

อ.ปากพะยูน

ร้านสมใจการเกษตร
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 086-4892700 คุณจิ๋ว

สกก.ปากพะยูน(ปากพะยูน)
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 063-0788298 คุณรวย

สกก.ปากพะยูน(หารเทา)
อ.ปากพะยูน (หารเทา) จ.พัทลุง
ติดต่อ : 089-5469261 คุณเกตุ

สกก.ปากพะยูน(ป่าบอน)
อ.ปากพะยูน (ป่าบอน) จ.พัทลุง
ติดต่อ : 087-2909162 คุณหรั่ง

ร้านชมพู่การเกษตร
อ.ปากพะยูน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 065-8018604 คุณปู

อื่นๆ

ร้านส.เกษตรฟาร์ม
อ.แม่ขรี จ.พัทลุง
ติดต่อ :081-5409843 คุณสาว

ร้านจิราการเกษตร
อ.ศรีนคริทร์ จ.พัทลุง
ติดต่อ : 063-9032663 คุณจิรา

สกก.ควนขนุนชะมวง
อ.ควนขนุน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 091-6535242 คุณแอน

สกก.พนมวังก์
อ.พนมวังก์ จ.พัทลุง
ติดต่อ : 082-2685371 คุณจู

ร้านค.เคนเกษตรภัณฑ์
อ.ป่าพะยอม จ.พัทลุง
ติดต่อ : 092-8167846 คุณอ้อย

 

ร้านไทยทรง
อ.บางแก้ว จ.พัทลุง
ติดต่อ : 064-1648667 คุณบ่าว

ร้านถุงทองกสิกิจ
อ.เขาชัยสน จ.พัทลุง
ติดต่อ : 098-6539914 คุณชำนาญ

สกก.ตะโหมด
อ.ตะโหมด จ.พัทลุง
ติดต่อ : 083-2694736 คุณตัวเล็ก

จังหวัดตรัง

อื่นๆ

บจก.รักเกษตรภัณฑ์
อ.เมือง จ.ตรัง ติดต่อ : 089-927-5590 คุณศักดิ์

สกก.ห้วยยอด(สำนักงานใหญ่)
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ติดต่อ : 075-271117

บจก.รักเกษตรภัณฑ์
อ.เมือง จ.ตรัง ติดต่อ : 089-927-5590 คุณศักดิ์

สกก.ห้วยยอด(สำนักงานใหญ่)
อ.ห้วยยอด จ.ตรัง ติดต่อ : 075-271117

สกก.ห้วยยอด(สาขา0001)
อ.ห้วยนาง จ.ตรัง ติดต่อ : 091-7895791

จังหวัดสุราษฎร์ธานี

อื่นๆ

ร้านทักษิณกิตต์เกษตร
อ.เมือง จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 086 471 5386 คุณจิง

ร้านส.สักเกษตร
อ.ท่าชนะ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 085 075 1333 คุณสัก

ร้าน ส.เอเชียเกษตรภัณฑ์
อ.เวียงสระ จ.สุราษฎร์ธานี ติดต่อ : 081 891 6191 คุณหมู

จังหวัดนครศรีธรรมราช

อ.ท่าศาลา

ร้านคุณแต้ว
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
086-2794430 คุณแต้ว

บจ.เฮงฮวดเกษตรภัณฑ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
081-6773477 คุณป้อม

ร้านสุดเขตเกษตรภัณฑ์
อ.ท่าศาลา จ.นครศรีธรรมราช
089-8688421 คุณอุษา

อ.เมือง

บจก.เอส เอส เอส พี เอ็นเตอร์ไพร์ส์
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
088-4440080

หจก.วงศ์วัฒน์การเกษตร
อ.เมือง จ.นครศรีธรรมราช
062-0673934

อื่นๆ

สกก.ลานสกา
อ.ลานสกา จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 090-6852444 คุณปู

สกก.นบพิตำ
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
ติดต่อ : 081-0785106 คุณแมน

สกต.ทุ่งใหญ่
อ.ทุ่งใหญ่ จ.นครศรีธรรมราช
063-0804577 คุณอ้อม

ร้านสามคุณคุณการเกษตร
อ.ทุ่งสง จ.นครศรีธรรมราช
089-7299754 คุณนุช

สกก.พรหมคีรี
อ.พรหมคีรี จ.นครศรีธรรมราช
087-8887567 คุณโชค

สวนอัญรินทร์
อ.ชะอวด จ.นครศรีธรรมราช
093-617357 คุณตุ๊ก

ร้านธ.เคมีภัณฑ์
อ.นบพิตำ จ.นครศรีธรรมราช
087-478725 คุณหมวด

สกก.พระพรหม
อ.พระพรหม จ.นครศรีธรรมราช
085-793-5383 คุณเอส

ร้านนาสารก่อสร้าง
อ.ร่อนพิบูรณ์ จ.นครศรีธรรมราช
084-3594764 คุณทึ่ง