ปุ๋ยอินทรีย์เคมี

รวมสุดยอดวัตถุดิบปุ๋ยอินทรีย์และแม่ปุ๋ยเคมีเต็มสูตร ปั้นอยู่ในก้อนเดียวกัน

วัตถุดิบมูลค้างคาวแท้

และสุดยอดวัตุดิบปุ๋ยอินทรีย์ มาบดผสมรวมกับแม่ปุ๋ยเคมีสูตร ก่อนลำเลียงเข้าสู่จานปั้น ฉีดพ่นด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรเฉพาะ ผ่านกระบวนการปั้นขึ้นรูปรวมอยู่ในเม็ดเดียวกัน จึงทำให้ปุ๋ยทุกเม็ด มีทุกคุณค่าที่พืชต้องการอย่างครบถ้วน

เร่งการเจริญเติบโต

พิเศษ ! เสริมฮอร์โมนและกรดอะมิโน เร่งราก ใบ ลำต้น ให้สมบูรณ์

เพิ่มผลผลิต

พิเศษ ! เสริมฮอร์โมน และแมกนีเซียม ช่วยเพิ่มผลผลิตน้ำยาง

12-3-3

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 12-3-3
น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณอินทรียวัตถุ(Organic Matter) 10%

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 12%
ฟอสเฟต (P2O5) 3%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 3%

9-3-9

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 9-3-9
น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณอินทรียวัตถุ(Organic Matter) 10%

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 9%
ฟอสเฟต (P2O5) 3%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 9%

10-4-10

ปุ๋ยอินทรีย์เคมี สูตร 10-4-10
น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณอินทรียวัตถุ(Organic Matter) 10%

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 10%
ฟอสเฟต (P2O5) 4%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 10%

ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้แล้วติดใจ ปุ๋ยดี ไม่ต้องมีราคาแพงเวอร์