ปุ๋ยเคมี

“ปุ๋ยเคมีสูตรเดียวกัน คุณภาพเท่ากัน แต่ราคาถูกกว่ากัน”

เพิ่มธาตุอาหารเสริมด้วยมูลค้างคาวแท้

ด้วยการนำวัตถุดิบแม่ปุ๋ยเคมี คุณภาพสูงเต็มสูตร มาคำนวณผสมให้ครบสูตรของธาตุอาหารหลัก แล้วใช้สารตัวเติมเป็นมูลค้างคาวแท้ปั้นเม็ดเติมเต็มน้ำหนักและคุณภาพ จึงเป็นการช่วยเพิ่มธาตุอาหารรองและธาตุอาหารเสริมให้กับปุ๋ยเคมีด้วย

เหมาะกับดินทุกสภาพ

เหมาะกับดินทุกสภาพพื้นที่ ดินสามารถดูดซับธาตุอาหารไว้ใช้ได้นาน

เพิ่มผลผลิต

พืชนำไปใช้ประโยชน์ในการเจริญเติบโตและเพิ่มผลผลิตได้อย่างรวดเร็ว

ความคุ้มค่า

คุ้มค่า คุ้มราคากว่า สร้างผลกำไรให้เกษตรกรมากขึ้น

21-7-14

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 21%
ฟอสเฟต (P2O5) 7%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 14%

20-8-20

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 20%
ฟอสเฟต (P2O5) 8%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 20%

18-8-8

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 18%
ฟอสเฟต (P2O5) 8%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 8%

18-4-5

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 18%
ฟอสเฟต (P2O5) 4%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 5%

16-20-0

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 16%
ฟอสเฟต (P2O5) 20%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 0%

15-15-15

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 15%
ฟอสเฟต (P2O5) 15%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 15%

15-7-18

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 15%
ฟอสเฟต (P2O5) 7%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 18%

14-7-35

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 14%
ฟอสเฟต (P2O5) 7%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 35%

14-4-9

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 14%
ฟอสเฟต (P2O5) 4%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 9%

13-13-21

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 13%
ฟอสเฟต (P2O5) 13%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 21%

8-24-24

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 8%
ฟอสเฟต (P2O5) 24%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 24%

25-7-7

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณธาตุอาหารรับรอง
ไนโตรเจน (N) 25%
ฟอสเฟต (P2O5) 7%
โพแทชเซียมที่ละลายน้ำ (K2O) 7%

ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้แล้วติดใจ ปุ๋ยดี ไม่ต้องมีราคาแพงเวอร์