กิจกรรมบริษัท

คณะ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 5 เครือข่าย และ สกต. นครศรีธรรมราช จำกัด

คณะ กลุ่มสหกรณ์การเกษตร 5 เครือข่าย และ สกต.นครศรีธรรมราช จำกัด  (สหกรณ์การเกษตรเพื่อการตลาดลูกค้า ธ.ก.ส. จังหวัดนครศรีธรรมราช) เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ดูขั้นตอนการผลิตสินค้าเกษตร ของบริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด

แขกเยี่ยมชม จาก มาเลเซีย

บริษัท DATO’ HJ NOORZAHIDI BIN OMAR AND EP MARKETING COMPANY เข้าเยี่ยมชมโรงงาน ดูขั้นตอนการผลิตสินค้าเกษตร ของบริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด

สหกรณ์การเกษตรควนเนียง จำกัด

เยี่ยมชมโรงงาน จาก สหกรณ์การเกษตร ควนเนียง จังหวัดสงขลา

ออกบูธ แนะนำปุ๋ยใต้ฟ้าใสตามสถานที่ต่างๆ

หลายปีที่ผ่านมา บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด ทำการออกบูธ แนะนำสินค้าทางการเกษตร เพื่อให้สินค้าของเราได้รับความไว้วางใจในคุณภาพจากเกษตรกรให้ได้มากที่สุด