มาตรฐานโรงงาน

และใบอนุญาตการผลิต

ใบอนุญาตการผลิต

จากกรมวิชาการการเกษตร

บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด

ใส่ใจในสิ่งแวดล้อม ได้รับการรับรองเป็นอุตสาหกรรมสีเขียว


บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด

ปฏิบัติตามมาตรการอย่างเคร่งครัด รับรองการเป็นสถานประกอบการ โรงงาน (GOOD FACTORY PRACTICE) สะอาดปลอดภัย ป้องกันโรค COVID-19