ดินพร้อมปลูก

ดินอินทรีย์พร้อมปลูก ผสมมูลค้างคาวแท้ เป็นดินสำเร็จรูปพร้อมใช้ได้ทันที

ดินพร้อมปลูก ตราดินทอง

ดินอินทรีย์พร้อมปลูก ผสมมูลค้างคาวแท้ เป็นดินสำเร็จรูปพร้อมใช้ได้ทันที สำหรับ : ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง ไม้ยืนต้น สนามหญ้า เพาะกล้าไม้ ฯลฯ

ดินพร้อมปลูก
ตราดินทอง

น้ำหนักสุทธิ 10 กิโลกรัม

ดินอินทรีย์พร้อมปลูก ผสมมูลค้างคาวแท้ เป็นดินสำเร็จรูปพร้อมใช้ได้ทันที
สำหรับ : ปลูกต้นไม้ดอก ไม้ประดับ ไม้กระถาง ไม้ยืนต้น สนามหญ้า เพาะกล้าไม้ ฯลฯ