วิสัยทัศน์และพันธกิจ

         เกษตรกรปักษ์ใต้บ้านเราในสมัยก่อน จะซื้อปุ๋ยใช้ต้องซื้อปุ๋ยที่มาจากการผลิตทางภาคกลาง ภาคตะวันออก ซึ่งแน่นอนว่า ปุ๋ยที่ถูกนำมาขายนั้นต้องผ่านพ่อค้าคนกลางหลายๆ ทอด ทำให้เกษตรกรบ้านเราต้องใช้ปุ๋ยที่มีราคาแพง หรืออาจเป็นปุ๋ยคุณภาพไม่สมราคา คุณภาพปุ๋ยไม่เหมาะกับการเพาะปลูกในพื้นที่สภาพอากาศในภาคใต้

          ด้วยความมุ่งมั่นที่จะผลิตปุ๋ย และสินค้าเพื่อการเกษตร เพื่อเกษตรกรบ้านเราให้ได้ใช้ของดี ไม่ถูกเอารัดเอาเปรียบ มีคุณภาพเหมาะสมกับราคา เหมาะกับพื้นที่เกษตรกรปักษ์ใต้บ้านเรา 

         บริษัท ใต้ฟ้าใส จำกัด จึงได้รวบรวมทีมบุคลากรที่มีประสบการณ์และเชี่ยวชาญ มีความพร้อมในเครื่องจักรการผลิตที่ทันสมัย คัดเลือกเฉพาะวัตถุดิบคุณภาพสูง มาใช้ในการผลิต พร้อมตรวจสอบคุณภาพแต่ละขั้นตอนอย่างพิถีพิถัน เพื่อให้สินค้าของเราได้รับความไว้วางใจจากเกษตรกรให้ได้มากที่สุด ดังคำขวัญ

"ใต้ฟ้าใส คือ ขวัญใจเกษตรกร"