ปุ๋ยอินทรีย์

ปุ๋ยอินทรีย์

วัตถุดิบมูลค้างคาวแท้ ชนิดเม็ดเกรด A

เลือกสุดยอดวัตถุดิบ

ประกอบไปด้วยมูลค้างคาว ซึ่งมีธาตุอาหารสูงและช่วยบำรุงดินดีเยี่ยม มาผสมกับอินทรียวัตถุฮิวมัสสูง, ร็อคฟอสเฟต, โดโลไมท์ปรับสภาพกรดด่างของดิน
และไตรโคเดอร์ม่าช่วยป้องกันโรคพืช

นำวัตถุดิบมาผสมกันให้เป็นเนื้อเดียว ก่อนลำเลียงเข้าสู่จานปั้น ฉีดพ่นให้ขึ้นเม็ดด้วยปุ๋ยน้ำชีวภาพสูตรเฉพาะ จึงทำให้ปุ๋ยทุกเม็ดอุดมไปด้วยคุณค่าที่พืชต้องการ

เติมโตดี ผลผลิตสูง

ให้ธาตุอาหารพืช เติบโตดี ผลผลิตสูง

ป้องกันโรค

ใช้รองพื้้นก้นหลุม ขยายราก ป้องกันโรค

บำรุงดิน

บำรุงดินดี เป็นมิตรกับจุลินทรีย์และไส้เดือน

ลดปุ๋ยเคมี

ใช้ร่วมกับปุ๋ยเคมี จะลดการใช้ปุ๋ยเคมีลงได้

พื้นแข็งแรง

ให้ผลผลิตได้ในทุกฤดูกาล

กระสอบแดง

♦ เร่งการเจริญเติบโต ♦

ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา กระเรียนแดง

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 20%

กระสอบเขียว

♦ เพิ่มผลผลิต ♦

ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา กระเรียนแดง

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 20%

กระสอบแดง

♦ เร่งการเจริญเติบโต ♦

ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ช้างแดง

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 20%

กระสอบเขียว

♦ เพิ่มผลผลิต ♦

ปุ๋ยอินทรีย์ ตรา ช้างแดง

น้ำหนักสุทธิ 50 กิโลกรัม

ปริมาณอินทรียวัตถุรับรอง 20%

ปุ๋ยที่เกษตรกรใช้แล้วติดใจ ปุ๋ยดี ไม่ต้องมีราคาแพงเวอร์