ติดต่อเรา

ช่องทางการติดต่อ

โทรศัพท์

LINE

เพิ่มเพื่อน

เวลาทำการ

สายด่วนฝ่ายขายประจำจังหวัด

นครศรีธรรมราช

น้องบีน
(สุภารัตน์ สุวรรณ)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราช
087 409 6970

พัทลุง

น้องต้น
(จักรกฤษณ์ สุกสัย)

หัวหน้าฝ่ายการตลาดจังหวัดพัทลุง
083 039 1887

สงขลา

น้องตอง
(ปุณณภา คงจันทร์)

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดจังหวัดสงขลา
089 657 3363

นครศรีธรรมราช

น้องบีน
(สุภารัตน์ สุวรรณ)

ผู้จัดการฝ่ายการตลาดจังหวัดนครศรีธรรมราช

พัทลุง

น้องต้น
(จักรกฤษณ์ สุกสัย)

หัวหน้าฝ่ายการตลาดจังหวัดพัทลุง

สงขลา

น้องตอง
(ปุณณภา คงจันทร์)

ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายการตลาดจังหวัดสงขลา