ข่าวประชาสัมพันธ์

ออกบูธ ปุ๋ยตราช้างแดง

ร่วมออกบูธประชุมกลุ่ม สกก.พรหมคีรี

วันที่ 05/03/2021

วันที่ 23-24/02/2021

ออกบูธประชุมกลุ่มอำเภอลานสกา จ.นครศรีธรรมราช

วันที่ 23/02/2021  วัดวังหงส์
วันที่ 24/02/2021  ร.ร.บ้านร่อน

ออกบูธประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกก.ควนขนุนชะมวง

ออกบูธประชุมใหญ่สามัญประจำปี สกก.ควนขนุนชะมวง วันที่ 24/02/2021